Wspieramy, informujemy, rozwijamy od 2011 roku.

Kontakt z nami:

609-850-917

logo

ul. Batorego 8

56-200 Góra

11:00 - 15:00

pon. - pt.

O Stowarzyszeniu

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ" działa od 2011 roku, a przedmiotem jego działalności są:

świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego,

zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,

przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,

działalność na rzecz organizacji pozarządowych, wspieranie i rozwój III sektora,

wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych służących rozwojowi lokalnej społeczności,

działalność edukacyjna, kulturalna, w tym również szkoleniowa,

inicjowanie, wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży,

upowszechnianie sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia,

działalność w zakresie sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa,

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym również przedsiębiorczości,

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,

promocja regionu.

Przez 10 lat, edukując społeczeństwo i świadcząc porady prawne oraz obywatelskie, pomogło rozwiązać setki problemów, udzieliło kilkanaście tysięcy porad prawnych, a liczba ta stale rośnie. Dzięki profesjonalnie wykształconej kadrze, jesteśmy przygotowani na to, by nieść pomoc w skomplikowanych, trudnych dla przeciętnego Polaka sprawach, których on sam nie umie rozwiązać.

Jeżeli masz problem, z którym nie potrafisz sobie poradzić albo potrzebujesz wsparcia lub pomocy prawnej - nie wstydź się - poproś o pomoc!